Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira provjerite spoljašnost paketa. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocijepani dijelovi ili ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj 055/490-400 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu onlineshop@sportvision.ba

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 sata od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 055/490-400 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu onlineshop@sportvision.ba i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavjestićemo vas o daljem postupanju.

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je predhodno robu platio kuriru tj: pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Sport Vision, već trošak pada na teret kupca.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice. Robu zajedno sa fiskalnim računom i popunjenim reklamacionim listom treba da pošaljete na adresu sa koje je paket i došao.